Pravidelné informace ze světa nemovitostí Stačí zanechat e-mail a nic důležitého vám neuteče.
Přihlášením k odběru novínek nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Kdy a jak zaplatit daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí)

Kdy a jak zaplatit daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí)

Daň z nemovitých věcí (dříve daň z nemovitostí) a daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. POZOR. Daň z nabytí nemovitosti (daň z převodu nemovitostí) která byla v roce 2020 zrušena.

 

Kdo platí / Kdo je poplatníkem?

Daňové přiznání z nemovitých věcí je povinen podat každý, kdo v předcházejícím roce nabyl do svého vlastnictví nemovitost. V případě daně ze staveb a jednotek poplatníkem je vlastník nemovitosti. V případě pozemků je poplatníkem vlastník, stavebník zatížený právem stavby, v některých případech nájemce nebo pachtýř.

 

Kdy podat daňové přiznání?

Termín podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí je do konce ledna roku, na který je daň stanovována.

V dalších letech již daňové přiznání nepodáváte. Výjimkou jsou případy, kdy došlo k výrazným změnám nemovitosti, například přístavba, přikoupení pozemků apod.

Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu a podali návrh na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad v minulém roce, ale Katastrální úřad provedl vklad vlastnického práva ve váš prospěch až v letošním roce, jste rovněž povinni podat daňové přiznání, protože vlastníkem se stáváte zpětně ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva na Katastrální úřad.

 

Do kdy se platí daň z nemovitosti?

Zdaňovacím obdobím je vždy kalendářní rok.

Pokud jste uzavřeli kupní smlouvu v květnu, daňové přiznání podáte až lednu následujícího roku. Totéž platí i pro výrazné změny nemovitosti.

 

Jak vypočítat daň z nemovitosti?

Daň z nemovitých věcí se počítá jako násobek výměry nemovitosti s příslušnými sazbami a koeficienty. Najdete je na daňovém portálu Finanční správy České republiky:

http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces

 

Jak vyplnit daňové přiznání a odeslat?

  1. Elektronicky s ověřením identity přes datovou schránku.

Pro uživatelé datové schránky toto je povinný způsob. Zároveň je nejrychlejší, nejpohodlnější a nejlevnější.

  1. Elektronicky bez ověření identity

Elektronicky vyplněné daňové přiznání můžete odeslat online, i když datovou schránku ani elektronický podpis zřízený nemáte.

V takovém případě je nutné do pěti dnů doručit na finanční úřad potvrzení o online odeslání. Aplikace daňového portálu vám ho nabídne po elektronickém odeslání přiznání. Vytiskněte ho, podepište a odešlete poštou. Podpisem stvrzujete, že daňové přiznání podané bez elektronického podpisu obsahuje správné informace.

  1. Ručně a odeslání poštou

Formulář daňového přiznání můžete si stáhnout na stránkách Finanční správy a vyplnit ho ručně. Vyplněné daňové přiznání odešlete poštou na místně příslušný finanční úřad.

 

Na jaký finanční úřad se podává přiznání (kde se platí daň)?

Příslušný finanční úřad je určen podle adresy nemovitosti nikoli trvalého bydliště poplatníka. Máte-li trvalé bydliště např. v Plzni a koupili jste nemovitost v Praze 5, daňové přiznání pošlete na finanční úřad Prahy 5.

 

Jak se platí / Splatnost daně z nemovitých věcí?

Roční daň částkou nižší, než 5000 Kč, je splatná najednou nejpozději do 31. května roku, na který je daň stanovována.

Při vyšší částce lze daň z nemovitých věcí zaplatit najednou nebo ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. května a do 30. listopadu roku, na který je daň stanovována.

 

Kdo je poplatníkem daně, když převod proběhl na přelomu roku?

Vlastnické právo k nemovitostem se zapisuje s právními účinky vždy zpětně k datu podání návrhu na vklad vlastnického práva.

Pro určení poplatníka je tak rozhodující nikoliv datum zapsání vlastnického práva nýbrž datum podání návrhu na vklad na Katastrální úřad.

 

Příklad.

1. Kupní smlouva byla podepsána 27. prosince, návrh na vklad vlastnického práva byl podán na Katastrální úřad 28. prosince, zápis vlastnického práva proběhl 26. ledna.

Poplatníkem daně z nemovitosti je tak kupující, který se stal vlastníkem 28. prosince.

2. Kupní smlouva byla podepsána 27. prosince, návrh na vklad vlastnického práva byl podán na Katastrální úřad 2. ledna.

Poplatníkem daně je prodávající, který přestal být vlastníkem 2. ledna. I když se jedná o pár dní, musí zaplatit daň za celý kalendářní rok. 

Kupující se stane poplatníkem daně až v příštím roce.

 

Nejčastější otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí na portálu Finanční správy:  

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych-veci/dotazy-a-odpovedi/nejcastejsi-dotazy-na-dani-z-nemovitych-veci-10937

 

NEBO SE OBRAŤTE NA NÁS, RÁDI VÁM S VYPLNĚNÍM DAŇOVÉHO PŘIZNANÍ POMŮŽEME. Tato služba je zpoplatněna cenou 1.290,- Kč.

V případě zájmu prosím vyplňte kontaktní formulář níže a my se Vám obratem ozveme.Máte dotazy? Kontaktujte nás!


CHIRŠ se zavazuje chránit vaše informace. Budeme Vás kontaktovat pouze v důležitých případech, které jsou nezbytné pro poskytování služeb a jsou ve Vašem oprávněném zájmu.
Jsme GDPR ready.

Po stisknutí tlačítka „Odeslat“ Vás bude kontaktovat náš realitní poradce, aby s Vámi probral veškeré podrobnosti aby co nejlépe vyhodnotili Vaši situaci a dobře Vám poradil. Jsme na Vaší straně!
Více o našich službách

Souhlasím, aby společnost CHIRŠ realitní kanceláře jako správce osobních údajů shromažďovala a zpracovávala moji e-mailovou adresu za účelem poskytnutí informací ohledně odhadu ceny nemovitostí, vytvoření obchodní nabídky a zpětného kontaktu za účelem získání reference o kvalitě poskytnutých služeb.
  • zasílání marketingových a obchodních sdělení a nabízení služeb společnosti CHIRŠ realitní kanceláře, jakož i jakož i dalších osob ze sítě realitních kanceláří CHIRŠ, vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, vytváření obchodních statistik a poskytování marketingových informací.

Tento souhlas uděluji na dobu 3 let, nejdéle však do doby jeho odvolání. Beru na vědomí, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.Datum zveřejnění: 03.01.2022