Pravidelné informace ze světa nemovitostí Stačí zanechat e-mail a nic důležitého vám neuteče.
Přihlášením k odběru novínek nám udělujete souhlas se zpracováním osobních údajů.

Prodali jste nemovitost v roce 2022? Nezapomeňte na odhlášení daně z nemovitosti.

Prodali jste nemovitost v roce 2022? Nezapomeňte na odhlášení daně z nemovitosti.

Zánik daňové povinnosti

Poplatníkem daně z nemovitosti za celý kalendářní rok je ten, kdo tuto nemovitost vlastnil k 1. lednu daného roku.

Tzn., pokud jste tedy začátkem minulého roku vlastnili nemovitost a prvního ledna tohoto roku ji již nevlastníte, přestáváte být i poplatníkem daně z nemovitosti.

Nespoléhejte se, že budete automaticky odhlášeni, tuto změnu musíte oznámit finančnímu úřadu.

 

Jak se odhlásit z daně z nemovitosti

Pokud v daném uzemním obvodě žádnou další nemovitost nevlastníte, zašlete místnímu finančnímu úřadu dopis, že jste přestali být poplatníkem daně z nemovitých věcí. (viz. vzor)

 

Vlastníte více nemovitostí a prodali jste jednu

Pokud v daném územním obvodě nadále vlastníte další nemovitosti, které podléhají dani z nemovitostí, podejte místnímu finančnímu úřadu nové daňové přiznání a ve formuláři uvedete pouze pozemky a stavby, které k 1. lednu daného roku nadále vlastníte.

 

Kdy musíte odhlášení či změnu nahlásit

Nahlaste odhlášení či změnu správci daně nejpozději do 31. ledna následujícího roku po prodeji.

 

Jakým způsobem můžete odhlášení či změnu nahlásit

Máte-li, použijte k odeslání dopisu či daňového přiznaní datovou schránku nebo pak klasický doporučený dopis (doporučujeme schovat si podací lístek).

 

Kam nahlásit odhlášení či změnu

Místní příslušnost pro účely daně z nemovitosti se neurčuje podle trvalého bydliště poplatníka, ale podle lokality ve které se nemovitosti nacházejí.

Máte-li trvalé bydliště např. v Plzni a prodali jste nemovitost v Praze 5, dopis o odhlášení nebo nové daňové přiznání pošlete na finanční úřad Prahy 5.

 

Kdo je poplatníkem daně, když převod proběhl na přelomu roku?

Vlastnické právo k nemovitostem se zapisuje s právními účinky vždy zpětně k datu podání návrhu na vklad vlastnického práva.

Pro určení poplatníka je tak rozhodující nikoliv datum zapsání vlastnického práva nýbrž datum podání návrhu na vklad na Katastrální úřad.

 

Příklad.

1. Kupní smlouva byla podepsána 27. prosince, návrh na vklad vlastnického práva byl podán na Katastrální úřad 28. prosince, zápis vlastnického práva proběhl 26. ledna.

Poplatníkem daně z nemovitosti je tak kupující, který se stal vlastníkem 28. prosince.

2. Kupní smlouva byla podepsána 27. prosince, návrh na vklad vlastnického práva byl podán na Katastrální úřad 2. ledna.

Poplatníkem daně je prodávající, který přestal být vlastníkem 2. ledna. I když se jedná o pár dní, musí zaplatit daň za celý kalendářní rok. 

Kupující se stane poplatníkem daně až v příštím roce.

 

Vzor textu pro odhlášení daně

Adresováno:

Finančnímu úřadu XXX

adresa místně příslušeného FÚ

 

Věc: Odhlášení daně z nemovitosti

 

Vážení,

oznamuji vám, že jsem dne …… prodal svou nemovitost …… (definici nemovitosti opište z kupní smlouvy)

 

Tímto se odhlašuji z daně z nemovitostí.

 

Jméno Příjmení

trvale bytem……

 

 Máte dotazy? Kontaktujte nás!


CHIRŠ se zavazuje chránit vaše informace. Budeme Vás kontaktovat pouze v důležitých případech, které jsou nezbytné pro poskytování služeb a jsou ve Vašem oprávněném zájmu.
Jsme GDPR ready.

Po stisknutí tlačítka „Odeslat“ Vás bude kontaktovat náš realitní poradce, aby s Vámi probral veškeré podrobnosti aby co nejlépe vyhodnotili Vaši situaci a dobře Vám poradil. Jsme na Vaší straně!
Více o našich službách

Souhlasím, aby společnost CHIRŠ realitní kanceláře jako správce osobních údajů shromažďovala a zpracovávala moji e-mailovou adresu za účelem poskytnutí informací ohledně odhadu ceny nemovitostí, vytvoření obchodní nabídky a zpětného kontaktu za účelem získání reference o kvalitě poskytnutých služeb.
  • zasílání marketingových a obchodních sdělení a nabízení služeb společnosti CHIRŠ realitní kanceláře, jakož i jakož i dalších osob ze sítě realitních kanceláří CHIRŠ, vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, vytváření obchodních statistik a poskytování marketingových informací.

Tento souhlas uděluji na dobu 3 let, nejdéle však do doby jeho odvolání. Beru na vědomí, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.Datum zveřejnění: 06.01.2022