Kupujete nemovitost? Na co se ptát při prohlídce nemovitosti a jak se na ní připravit? Nejčastější otázky klientů.

Domluvili jste si osobní prohlídku nemovitosti s realitním poradcem CHIRŠ.

Zde najdete nejčastější otázky našich klientů a odpovědi, které Vám pomohou připravit se na prohlídku a koupi nemovitosti.

 

Termín prohlídky a místo setkaní?
Realitní poradce Vám potvrdí termín prohlídky a adresu nemovitosti den předem. Většinou realitní poradce čeká na klienty před hlavním vchodem do domu, příp. na jiném domluveném místě. Vzhledem k tomu, že během prohlídkového dne může být naplánováno více prohlídek po sobě, prosíme Vás o přesné dodržení domluveného termínu. V případě Vašeho zpoždění může, v zájmu dodržení domluvených termínů s ostatními zájemci realitní poradce prohlídku zrušit. Děkujeme Vám za pochopení.

 

Jak bude prohlídka probíhat?
Před vstupem do nemovitosti Vám realitní poradce poskytne základní informace o domě a okolí, předá Vám vytištěné podklady k nemovitosti a orientační plánek. Nemovitosti předvádíme v přesně v takovém technickém stavu, v jakém se následně bude předávat kupujícím. V domě/bytě Vás poradce seznámí s dispozicí a provede Vás po celém objektu. Budete mít možnost nahlédnout do všech místností, ke kterým dostanete podrobné informace včetně plochy, orientace oken, materiálů, které byli použity při rekonstrukci, funkce spotřebičů, vybavení, které zůstane apod. Poté Vám realitní poradce nabídne projít celý objekt ještě jednou bez jeho doprovodu, abyste měli možnost se v něm lépe zorientovat, vyměnit názory s Vaším doprovodem, zvážit umístění nábytku nebo rozsah příp. rekonstrukce a upřesnit informace. Na konci prohlídky se Vás realitní poradce zeptá na Váš dojem, zda-li nemovitost odpovídá Vašim představám, příp. co přesně Vám na ní nevyhovuje. Tyto informace nám pomohou pochopit Vaše potřeby a případně Vám nabídnout jiné nemovitosti, které lepé odpovídají Vašim požadavkům.

 

Jaké informace o nemovitosti dostanu na prohlídce?
Realitní poradce CHIRŠ pro Vás připraví: popis nemovitosti, orientační plánek, technické parametry, zejména plochu, rozsah proběhlých rekonstrukcí a použitých materiálů, fotografie, informace o poplatcích. Tyto informace pro Vás bude mít poradce vytištěné a budete si je moct odnést domů. Pokud byste potřebovali více informací, neváhejte se prosím obrátit na realitního poradce.

 

Jak dlouho trvá prohlídka?
Záleží na velikosti nemovitosti, osobní prohlídka může trvat 15 až 30 minut. Tento čas realitní poradce bude mít vyhrazený pouze pro Vás, využijte ho naplno, abyste získali co nejvíce dojmů a informací pro správné rozhodnutí. Pokud byste potřebovali více času, domluvte se na tom s realitním poradcem dopředu.

 

Mužů přijít na prohlídku s technickým znalcem?
Rádi uvítáme na prohlídce nejen Vás, ale také Vaše příbuzné, přátele, finanční poradce, technické nebo stavební specialisty, kohokoliv, kdo Vám pomáhá při výběru nemovitosti. V případě, že Vás bude doprovázet technický znalec, upozorněte na to prosím realitního poradce dopředu, aby si pro Vás vymezil více času.

 

Podepisují se na prohlídce nějaké dokumenty?
Veškeré dokumenty a smlouvy s klienty se podepisují výhradně po předchozí domluvě v jedné z provozoven realitní kanceláře CHIRŠ. Před vstupem do nemovitosti Vás realitní poradce požádá o podpis pouze na záznamu prohlídky, který bude obsahovat jméno, telefonní číslo, číslo dokladu totožnosti a vlastnoruční podpis. Tento záznam potřebujeme pro majitele nemovitosti, a v případě pojistné události na prohlídce také pro pojišťovnu, pojišťující činnost realitní kanceláře CHIRŠ. S kontaktními a osobními údaji zacházíme v přísném souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Vzor Záznamu o prohlídce nemovitosti

 

Jaké poplatky se platí na prohlídce?
Na prohlídce se neplatí žádné poplatky. Rezervační poplatek (záloha na kupní cenu) se v případě Vašeho zájmu platí pouze na základě právoplatně uzavřené Smlouvy o rezervaci, podepsané kupujícím, prodávajícím a zprostředkovatelem.

 

Mužů si nemovitost vyfotit?
Realitní poradce Vám předá vytištěný popis nemovitosti včetně fotografií, které jsou též kdykoliv přístupné na webových stránkách CHIRS.cz. Pořizování vlastních fotografií v prostorách nabízených nemovitostí není dovoleno.

 

Jaké vybavení je součástí prodeje?
Pokud to není zvlášť specifikováno v popisu inzerátu, nedílnou součástí prodávané nemovitosti je veškeré vestavěné vybavení a technická zařízení. Tím se rozumí vestavěný nábytek, kuchyňská linka včetně vestavených spotřebičů, vestavěné skříně, sanita, okna, dveře, kování, alarmy, kotel a bojler, tepelné čerpadlo u rodinných domů apod. Máte - li zájem o přenechání nebo odkoupení nábytku nebo dalšího nevestavěného vybavení, či naopak byste potřebovali zcela vyklidit nemovitost, může to být předmětem další dohody. Projednejte to prosím s realitním poradcem.

 

Jak můžu ověřit tzv. „právní čistotu“ nemovitosti?
Každá nemovitost, než se dostane do veřejné nabídky CHIRŠ RK, prochází přísnou prověrkou. Realitní poradci uzavírají s majitelem nemovitosti písemnou Smlouvu o realitním zprostředkování, kontrolují občanské průkazy majitelů, nabývací titul, list vlastnictví, rozpis poplatků a vyúčtování, nájemní smlouvu a stanovy družstva (v případě prodeje družstevního bytu) a mnoho dalších podstatných informací. V případě prodeje nemovitosti, zatížených hypotékou, exekucí, věcným břemenem nebo jinými právy třetích stran, Vás realitní poradce na tuto skutečnost sám upozorní. Ve spolupráci s advokátní kanceláři členem advokátní komory, ještě před zahájením prodeje připravujeme nejspolehlivější právní postup pro vyřešení všech omezení tak, aby nemovitost byla předána novým majitelům bez právních vad v co nejkratším čase.

 

Jak mužů ověřit technický stav nemovitosti?
Na prohlídce budete mít dostatek času na běžnou kontrolu stavu nemovitosti. Realitní poradce Vás seznámí s veškerými informacemi o nemovitosti, které má k dispozici. Nejlepší způsob prověření technického stavu nemovitosti je vypracování technické zprávy od autorizovaného stavebního inženýra. Doporučujeme Vám proto objednat si profesionální technickou prověrku nemovitosti, tzv. Nemopas. Na termínu kontroly se domluvte s realitním poradcem. Objednat technickou kontrolu lze také v době rezervace a sjednat ve Smlouvě o rezervaci rozvazovací podmínku pro případ nevyhovujícího technického stavu.

 

Mužů se zeptat na něco přímo majitele nemovitosti?
Vzhledem k tomu, že prohlídky se všemi zájemci mohou probíhat několik hodin, majitelé nemovitosti zpravidla nejsou přítomni na prohlídkách. Realitní poradce pro Vás připraví podrobné informace o nemovitosti a podmínkách prodeje, zodpoví veškeré Vaše dotazy. Pokud Vám i přes to nějaké informace budou chybět, realitní poradce je pro Vás upřesní v co nejkratší možné době.

 

Jak rychle se musím rozhodnout?
Víme, že koupě nemovitosti je závažný krok, všechno musíte pečlivě zvážit, poradit se s finančním poradcem, rodinou. Žádný časový limit není. Prosím, berte však v úvahu, že realitní poradce CHIRŠ má povinnost vůči majiteli aktivně nabízet jeho nemovitost k prodeji a jednat s jinými zájemci až do uzavření právoplatné Smlouvy o rezervaci.

 

Mám zájem o koupi. Jaký je další postup?
Spojte se s realitním poradcem, který zastupuje prodej nemovitosti a ústně s ním projednejte veškeré podmínky transakce (cena, způsob financování, doba rezervace, kterou potřebujete pro zajištění financování, vybavení, které zůstane, termín stěhování a další). Po ústním odsouhlasení všech podmínek se Vám a prodávajícím, zašle návrh Smlouvy o rezervaci a domluví se na termínu osobní schůzky v provozovně CHIRŠ RK za účelem jejího podepsání. Veškeré připomínky nebo dotazy můžete projednat na dálku, či na osobní schůzce.

 

Jak zajistit, aby mě nepředběhl (nepřeplatil) jiný zájemce.
Veškeré již domluvené prohlídky se uskuteční. Každý, kdo projeví zájem o koupi předmětné nemovitosti má možnost předat zprostředkovateli svou cenovou nabídku, kterou realitní poradce neprodleně předá majiteli k posouzení. Berte prosím v úvahu, že konečné rozhodnutí je na majiteli.

 

Co to je cenová nabídka.
Zájemci o koupi nemovitosti mohou podat svou cenovou nabídku, ve které uvedou navrhovanou cenu, platební podmínky (např.: hypotéka nebo vlastní zdroje; dobu nutnou k zajištění financování kupní ceny) a další podmínky transakce (např.: doba nastěhování, vybavení, které zůstane apod.). Veškeré nabídky o koupi nemovitosti realitní poradce předá prodávajícím ke zvážení. Zpravidla se hodnotí nejen nabízená cena, ale také způsob a rychlost úhrady, termín předání nemovitosti apod. Konečné rozhodnutí je vždy na současném majiteli nemovitosti.

 

Můžu si nemovitost zarezervovat ústně?
Rezervace nemovitosti probíhá výhradně na základě písemné Smlouvy o rezervaci.

 

Můžu jednat o slevě?
Pokud máte zájem o koupi nemovitosti za jinou, než nabízenou cenu, zašlete nám Vaší cenovou nabídku, kterou realitní poradce neprodleně předá prodávajícím ke zvážení. O rozhodnutí či protinávrhu prodávajících Vás realitní poradce bude informovat v domluveném čase.

 

Jak postupujeme, pokud zájem o koupi projeví více zájemců.
Pokud o koupi nemovitosti projeví zájem více zájemců, uspořádáme dvoukolové výběrové řízení, cílem kterého je zajistit rovné možnosti pro každého zájemce, a to na základě průhledných, jasných a férových podmínek. Nejpozději do poledne následujícího dne zájemci o koupi zašlou zprostředkovateli svou cenovou nabídku. Po porovnání všech nabídek prvního kola zprostředkovatel zašle pozvánku ke druhému kolu výběrového řízení s uvedením nejnižšího podání. Každý zájemce tak bude mít možnost ještě jednou zvážit svůj zájem a případně svou původní nabídku změnit. Smlouva o rezervaci se uzavře se zájemcem, který podal ve druhém kole výběrového řízení nejvýhodnější nabídku. Podrobněji o Moderní obálkové metodě k přečtení zde.

 

K čemu slouží Smlouva o rezervaci
Rezervační smlouva je zárukou pro kupujícího a prodávajícího, že ústně dohodnutá transakce proběhne za domluvených podmínek. Stanovuje se v ní kupní cena, specifikuje předmětná nemovitost, rezervační poplatek a sankce za nesplnění podmínek pro každou ze stran smlouvy. Uvádí se také termíny, do kdy se musí složit kupní cena, odstranit případné vady na nemovitosti (zástavní právo, věcná břemena, předkupní právo, exekuce apod.), předání nemovitosti kupujícím. Rezervační smlouva se uzavírá výhradně v písemné formě, mezi kupujícím, prodávajícím a zprostředkovatelem, a to na dobu dostatečnou pro odsouhlasení znění Kupní smlouvy a zajištění financování a také s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci. S textem vzorové Smlouvy o rezervaci se můžete seznámit zde.

 

Tato nemovitost nevyhovuje. Můžete mi pomoc s hledáním?

Denně zadáváme do nabídky CHIRŠ RK nové nemovitosti. Realitnímu poradci řeknete jakou nemovitost a kde hledáte, a on pro Vás vytvoří poptávku ve vyhledávacím systému CHIRS.cz. Budete první, kdo se o nové nabídce dozví. Svou poptávku můžete následně spravovat, doplňovat či definitivně smazat v klientské zóně na www.CHIRS.cz

Tato služba je zdarma.

Vytvořit poptávku ve vyhledávacím systému CHIRS.cz můžete také zde.

 

 

Komu si mohu stěžovat na postup prodeje?

V případě Vaší nespokojenosti kontaktujte přímo ředitele realitní kanceláře CHIRŠ:

Artem Egorov Pozo-Sandoval

Tel. 604 133 108

a.egorov@CHIRS.czMáte dotazy? Kontaktujte nás!


CHIRŠ se zavazuje chránit vaše informace. Budeme Vás kontaktovat pouze v důležitých případech, které jsou nezbytné pro poskytování služeb a jsou ve Vašem oprávněném zájmu.
Jsme GDPR ready.

Po stisknutí tlačítka „Odeslat“ Vás bude kontaktovat náš realitní poradce, aby s Vámi probral veškeré podrobnosti aby co nejlépe vyhodnotili Vaši situaci a dobře Vám poradil. Jsme na Vaší straně!
Více o našich službách

Souhlasím, aby společnost CHIRŠ realitní kanceláře jako správce osobních údajů shromažďovala a zpracovávala moji e-mailovou adresu za účelem poskytnutí informací ohledně odhadu ceny nemovitostí, vytvoření obchodní nabídky a zpětného kontaktu za účelem získání reference o kvalitě poskytnutých služeb.
  • zasílání marketingových a obchodních sdělení a nabízení služeb společnosti CHIRŠ realitní kanceláře, jakož i jakož i dalších osob ze sítě realitních kanceláří CHIRŠ, vyhodnocování klientských dat, včetně jejich profilování, vytváření obchodních statistik a poskytování marketingových informací.

Tento souhlas uděluji na dobu 3 let, nejdéle však do doby jeho odvolání. Beru na vědomí, že mám právo udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Udělením tohoto souhlasu současně potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů a se všemi právy, které mi v souvislosti se zpracováním osobních údajů náleží.

Prodáváte? Máme pro vás kupce!

Vyhledat kupce

Dostávejte nové nabídky automaticky

Zadat požadavky

Zjistěte tržní cenu Vašeho bytu.

Použít kalkulačku

Osobní zodpovědnost je tajemstvím našeho úspěchu.

Vyhledat poradce